Styrelsebeslutssammandrag

 

2015-10-22
Beslut på att extra årsstämman beslutar om ekonomin för fortsatt förfrågningar på pris om fiberblåsning.

Beslut på att styrelsen avvakta ytterligare medlemsansökningar/anslutningsavtal tills vi har haft extra årsmöte.

Beslut på att extra stämman hålls den 14 november kl 15:00 vid Folkets Hus i Kristinefors

2015-10-08
Beslut på att öppning av anbud inkommna med sista dag 9 oktober ska ske kommande veckan av delar av styrelsen.

2015-10-03
Beslut på att se andra möjligheter för att klara ekonomin i avvaktan på bidragsbeslut dels genom att begära ytterligare medlemsinbetalning samt att vi sänder en försäljningsanmodan till Skanova m.fl.

Beslut på att kontrollera budgeten inför finanseringsunderlag inför arbetsmötet den 5 oktober för att fastställa om eventuell extra medlemsinbetalning.