Historia

2016

9/4 Länstyrelsens beslut om bidragspengar klart.

Tyvärr fick vi inga pengar. De föreningar som fick se nedan: 

Fiberförening Stödbelopp  Rangordning 
Bjurtjärns fiber 7 360 300  1
Fiber i Rådom 4 590 161  2
Fibernät Brattfors 7 928 252  3
Fibernät Kristinehamn Syd 3 635 444  4
Fibernät Visnums-Kil 8 221 313  5
Glava fibernät 5 960 440  6
Högerud Fiber 6 970 630  7
Fiber i Brunskog 13 341 327  8
Fibernät (Västanberg-Basterud) 7 310 620  9
Fiber i Likenäs-Amnerud 5 653 646  10
Sörmarks Fiber 8 767 726  11
Fibernät Kristinehamn Nordost 1 874 524  12
Lekvattnet-Mårbacken fiber 8 112 987  13
Fibernät Lesjöfors 4 719 278  14
Fibernät Asphyttan 2 714 599  15
Fibernät Storfors Sydost 2 864 012  16
Fibernät Bäckhammar 4 168 892  17

SUMMA stöd

104 194 151

 

2015

2/10 Samkanalisation med Ellevio startade vid Fagerberg

29/6 Byggstart av kanalisation

2014

4/5 4 fastigheter har fått fiberröret framdraget till husväggen norr om telestationen

7/4 Byggstart för Vitsands fiberförening, för Vitsands del ett samkanaliseringsprojekt som berör ett 30-tal fastigheter.

7/4 Kommunstyrelsen i Torsby beslutade att ta bort anslutningsavgiften på 3000 kr för varje fastighetsägare. Detta beslut är välkommet då anslutningsavgiften blir lägre i motsvarande del.

22/1 Skanova har skrivit på grovprojekteringsavtal. Nu väntar vi på projektörens kartor och prisuppgifter.

3/1 Skanova skickar oss ett grovprojekteringsavtal

26/11 Telia kontaktar oss om tjänsteleverantörsavtal.

18/11 Anslutningsavgiften till Telias (Skanovas) nät

"Efter många och långa mail och telefonsamtal med Telia har vi äntligen fått anslutningsavgiften till Telia klar, det blir 1500 kr/hushåll inklusive moms för alla, fastboende och fritidshus". Citat från Torsby kommun Nu väntar vi på offerten på själva rördragningen som är den stora kostnaden från vår projektör.

28/10 Vad händer med fiberbygget? Se nedan

27/9 Cecilia, bredbandsamordnaren på Torsby kommun meddelar: Angående telefonstationernas utredning "vara/icke vara" i Torsby Kommun, att utredningen ska vara klar så att besked ska kunna meddela fiberföreningarna senast i mitten av november 2013 10/7 Telia svarar: De väntar på besked från Skanova. 28/5 Förfrågan till Telias kundtjänst: "När får vi besked?" 13/5 Kartförslaget sänds från RALA till Telia.

16 juni styrelsemöte

5 maj skickat in grunddata till projektör för godkännande

 4 maj styrelsemöte

27 april Möte för alla intressenter för bilda en ekonomisk förening

17 april styrelsemöte

5 april styrelsemöte

21 mars beslut att bilda ekonomisk förening

Början av mars vi har mer än 50% av alla fastigheter som intressenter.

28:e februari arbetsmöte sammanställning av intressenter, dags att starta upp projekteringen, vi kan ansöka om bidrag för bredbandsutbyggnad.

21:e februari andra styrelsemötet, snart ska vi bilda en ekonomisk förening vi har snart 100 intressenter

7:e februari första styrelsemötet, förberedande arbete hemsidan klar

17 januari Brockenbygdens byalag har årsmöte och bildande av en bredbandsgrupp bestående av styrelsen

29 nov 2012 Torsby kommun på besök, möte i Vitsands IF klubbhus 40-tal personer kom

22 nov 2012 Första träffen i Vitsands skola med bredbandsintresserad 30-tal personer kom

Nov-2012 sätter Rigmor in en annons i Torsbybladet

Nov-2012 Roger och Monika pratade om fiber i Vitsandsboa