Om oss

Vitsands fiberförening Vi har bildat en ekonomisk förening

Ordförande:                              V. Ordförande:

Roger Nilsson Furulund        Henrik Johansson Norheden

Sekreterare:                             Kassör:

Rigmor Mähler Björkliden   Monica de Roos Niewkamp Skomakarn Snårberg

Ledamöter:

Sören Olsson Östa Myra

Karl-Gustav Henriksson Bua

Åsa Edvardsson Åsvik