Frågor & svar

Fråga: Kan jag behålla mitt nuvarande tele, tv eller bredbandsabonnemang?

Svar: Om du vill utnyttja fiberkopplingen tecknar du nya abonnemang, men du har möjlighet att behålla ditt telefonnummer.

Fråga: Var kan jag anmäla intresse för bredband hos vitsandsfiber?

Svar: Kontakta Skanova

Fråga: Vad är fördelarna med fiberanslutning?

Svar: Mycket snabbare och mer driftsäkert bredband. Åskan kan inte förstöra fiberanslutningen.

Fråga: Hur snabbt är fibernätet och vad får man för tjänster?

Svar: Snabbheten på nätet beror på vilken operatör man använder ta t.ex. Telia de kan erbjuda 10 till 1000 Mbit, med fiber kan du få förutom internetuppkoppling få telefon och tv via fibern. Tv med grundutbud med minst 7 kanaler med exempelvis TV4. Man kan mixa olika tjänster och utbud. se vidare avtalsinformation .

Fråga: Vad ska fiberföreningen betala för i bredbandsutbyggnaden?

Svar: Grävning av kanalisation, rör, brunnar, korskopplingsskåp, fiber och aktiv utrustning vid bynod och i fastighet är fri kostnad för föreningen idag. Router och TV-box är utan kostnad också.

Fråga: När kommer det bredbandsfiber till Vitsand?

Svar: Tills nästa möte ska vi få tillräkligt med underlag för att starta upp en projektering. Då startar nästa viktiga punkt i bredbandsprojektet, bilda ekonomisk förening, inhämta offerter, teckna avtal, klar finansiering och sedan bygga. Byggstarten är svårt att bestämma i dagsläget. Om vi har alla avtal klara till sommaren då kan vi bygga i år.

Fråga: Mina avtal på telefon, internetabonnemang och satelitmottagning som jag har idag ska jag säga upp dessa?

Svar: Vi rekommenderar att titta över dina kontrakt med de olika leverantörerna och ha så kort uppsägningstid som möjligt för att kunna avsluta snabbt.